Bạn cần đồng ý nội dung sau đây trước khi sử dụng ứng dụng này:
Đầu tư là hoạt động tiềm năng lớn về lợi nhuận nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro rất cao. Bạn hiểu rằng các thông tin mà ứng dụng cung cấp chỉ mang tính tham khảo và bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyết định của bạn. Ichimoku Trịnh Phát cung cấp thông tin với mức độ cẩn trọng cao nhất, chúng tôi duy trì quyền miễn trừ trách nhiệm với bất cứ tổn thất đầu tư nào, trực tiếp hay gián tiếp.