Ứng dụng Ichimoku Trịnh Phát đang trong giai đoạn thử nghiệm tín hiệu, vì vậy các nhà đầu tư cần thận trọng khi sử dụng tín hiệu trong giao dịch đầu tư chứng khoán.
Tín hiệu Breakout Tín hiệu này được hình thành sau một thời gian dài (quy ước) tích luỹ, nó thường khởi đầu cho sự tăng giá hoặc giảm giá mạnh sau đó
Tín hiệu Xu hướng Tín hiệu này thường được xuất hiện sau một chu kỳ tăng hoặc giảm mạnh trước đó, nó bắt đầu có những dao động giá thuận chiều trước đó một thời gian(quy ước)
Tín hiệu Đà tăng giá Tín hiệu này thường xuất hiện sau khi có những phiên tăng hoặc giảm điểm trước đó và thể hiện sự tiếp tục hướng đi gần nhất trước đó của đường giá
Tín hiệu Hỗ trợ/Kháng cự Tín hiệu này thường xuất hiện khi giá có xu thế dao động trong một khoảng giá nhất định, tín hiệu mua hoặc bán này có giá trị trong một khoảng thời gian dài hơn (quy ước)